Organizujemy klasową wigilię

przez | 24 sierpnia 2022
Koniecznym wymogiem dobrego przygotowania wigilii klasowej i stworzenia w trakcie niej właściwej atmosfery jest dokładne zaplanowanie działań.
W owej materii warto przemyśleć, czy brać na siebie zadanie koordynowania ogółów, czy może powierzyć tą funkcję komuś z rodzicieli czy z uczniów.

dentysta

Autor: AF GlobalStrike
Źródło: http://www.flickr.com
W tym pierwszym wypadku zatrzymujemy kontrolę nad ogółem przygotowań, ale z góry trzeba przyjąć, że będzie to od nas wymagać ogromnego wysiłku jak też zaangażowania czasowego. Poza tym może kreować sporo niezręcznych położeń, przykładowo gdy będziemy dopytywać się rodziców o zadeklarowanie przygotowania wilijnych dań. W drugim wypadku może i nie jesteśmy na bieżąco zakomunikowani o poziomie przygotowań, zaś ostateczny kształt wieczoru za każdym razem będzie dla nas pewną niewiadomą, jednak dzięki temu uaktywniamy rodzicieli i uczniów. Zapewniamy im sposobność do lepszego poznania siebie , co wszak jest jednym z zamiarów klasowej wigilii. Najlepszą metodą może być – naszym sądem – powołanie wigilijnego komitetu organizacyjnego – spotkanie z Mikołajem.

Wszelki wychowawca często stawał przed problemem wyłonienia „trójki klasowej”. Milczenie, które nierzadko zapada po pytaniu: Kto z państwa by zechciał…?, jest przykra dla obu stron. Ogromnie często zgłaszają się jednostki, które nie są w stanie tejże ciszy ścierpieć. Rozpatrywanie powodów tego zjawiska wykracza poza temat bieżącego przekazu, jednakże przytaczamy je po to, by postawić tezę, iż aktywność rodzicieli tak w klasie, jak też szkole jest zależna od poziomu wpływu rodziców na to, co się w szkole dzieje – koniecznie zerknij na wigilię dla dzieci.
Ważnym fragmentem przygotowań jest odpowiednio wczesne określenie terminu w którym ma się odbyć wigilia dla dzieci. Naturalnie powinien to być okres wprost poprzedzający ferie, ale musimy pamiętać, iż w większości domów będzie to czas gorączkowych przygotowań do świąt . Wiele osób spędza je poza mieszkaniem, natomiast chcąc uniknąć przedświątecznego szczytu komunikacyjnego, ogromnie często wyjeżdża wcześniej.
wigilia dla dzieci

Autor: Sympatia.pl
Źródło: Sympatia.pl
Z tychże powodów najlepszym terminem jest przedostatni dzień nauki przed rozpoczęciem ferii świątecznych.

Niezwykle istotną częścią wigilii będzie za każdym razem spotkanie z mikołajem.