Podlasie – region kraju, który powinno się zobaczyć

przez | 10 lipca 2021
Wśród terenów państwa polskiego wzbudzających uwielbienie jest Podlasie. Ten bogaty pod względem historycznym i architektonicznym region ma do zaoferowania naprawdę mnóstwo atrakcji. Bardzo dobrze sprawdza się jako miejsce wypoczynku – zarówno latem, jak i zimą. Podlasie jest jednym z tych regionów państwa polskiego, który może szczycić się niezwykle bogatą historią.

białystok

Autor: Tony Bowden
Źródło: http://www.flickr.com
Na przestrzeni wielu lat miały tutaj miejsce rozmaite wydarzenia o mniejszej lub większej randze. Mało kto zdaje sobie sprawę z tego, że obszary, które aktualnie określane są mianem Podlasia, wchodziły w skład państwa Pierwszych Piastów. Prawa do tych obszarów rościli sobie Litwini, książęta Ruscy oraz władcy Mazowsza. Zwady pomiędzy królem Jagiełło a władającym Litwą księciem Witoldem zaowocowały tym, że Podlasie przechodziło z rąk do rąk. Wiek XIX to okres, kiedy część Podlasia znalazła się pod władaniem Rosji. Pozostała przyłączona została do Księstwa Warszawskiego, a później Kongresowego. Po 1919 roku Podlasie atrakcje podlasia zostało włączone do Rzeczypospolitej.

Podlasie to przede wszystkim ogromna multikulturowość, co dostrzec można w każdym miejscu. Już decydując się na noclegi na Podlasiu, można to zobaczyć – Wystarczy przybyć tu w czasie wakacyjnym, kiedy odbywają się różnorodne festyny z kuchnią regionu. Skosztować można potraw nie tylko polskich, ale także litewskich oraz tatarskich. Każda potrawa smakuje doskonale! Ci, którzy preferują wypoczynek w kontakcie z naturą powinni zdecydować się na noclegi dla firm wrocław na Podlasiu. Znajdują się tu rezerwaty przyrody, parki narodowe oraz kompleksy leśne, w których zobaczyć można urozmaicony świat roślin i zwierząt.

Puszcza Białowieska to nie jedyna atrakcja! Warte odwiedzenia są takie atrakcje, jak Kładka Nad Narwią, Silvarium i Arboretum. Architektura sakralna to kolejne atrakcje.Podlasie to również region zabudowy świętej. Znajduje się tutaj mnóstwo obiektów kościelnych, które wzbudzą zachwyt nie tylko w ludziach religijnych. Godny zwiedzenia jest Klasztor Kamedułów – duchownych, których jedną z reguł jest nie mówienie. Święta góra Grabarka przyciąga wyznawców Prawosławia. Miłośnicy sztuki powinni zwiedzić Muzeum Ikon leżącego w Supraślu. To oczywiście nie wszystkie obiekty zasługują na odwiedzenie.